Bezpłatna dostawa

do każdego zamówienia

+48 603 266 808

sklep@led-lustra.pl

Polityka prywatności

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np.: Google
Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, Sklepu oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Glass Design Patrycja Kempka ul. Starogardzka 69 60-446 Poznań NIP 777-270-73-58
3. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem led-lustra.pl
4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem led-lustra.pl
5. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§2. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi między innymi za pomocą
formularzy dostępnych na Stronie internetowej oraz Sklepie, a także takich rozwiązań, jak
komunikatory internetowe i profile w mediach społecznościowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma
i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie
internetowej.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest
upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji
zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego
przez administratora. W szczególności:
a. [FORMULARZ ZAMÓWIENIA]
Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia
przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub Strony internetowej.
Umowa ta jest podstawą prawną przetwarzania (art.6 ust.1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych
przez
Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem.
Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych
ciążących na administratorze (np. podatkowo- księgowych), a także na wypadek roszczeń.
b. [FORMULARZ KONTAKTOWY]
Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego lub w
wiadomości email wysłanej na adres Administratora podany na Stronie internetowej przetwarzane są w
celu udzielenia odpowiedzi na
wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne,
ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6
ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej
zakończenia
c. [FORMULARZ DODAWANIA KOMENTARZY/OPINII]
Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy/opinii
przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza/opinii Użytkownika. Podanie danych osobowych przez
Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz/opinię.
Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika (podstawa prawna art.6
ust.1 lit. a RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona
internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez
Użytkownika.
5. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane
w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom
kurierskim, firmie dostarczającej aplikację do emailingu)
6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony
musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem
prawnym.
7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na
warunkach określonych szczegółowo w:
a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§3. Prawa użytkownika

1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
a. prawo dostępu do danych
b. prawo do poprawienia danych
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
f. prawo do przenoszenia danych
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora
2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio
ją wyraził.
3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na
adres: sklep@led-lustra.pl

§4. Pliki cookies i inne informacje

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje i zachowania Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, w tym reklam, oraz anonimowe śledzenie preferencji
Użytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna jest za pośrednictwem paska cookie udostępnionego na Stornie internetowej.
3. Użytkownik zgodę na stosowanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym może wyrazić za pomocą paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień
przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres.
4. Użytkownik może również usunąć istniejące pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone przez Administratora w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez niego w
celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane
przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
a. Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
b. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku
7. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi
Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji
Użytkownika.
8. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 2 pkt. 7 będzie
zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

§5. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
b. monitorowania stanu sesji,
c. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
d. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej
e. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§6. Postanowienia końcowe

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres sklep@led-lustra.pl

Scroll to Top
Otwórz WhatsApp
Masz pytanie? Napisz :)
Scan the code
Witaj!,
Jak możemy Ci dziś pomóc?